tel 02-570-7456 ,089-5252-444 tel id: @u-rice

ข้าวมีกี่ชนิด?

ข้าวมีกี่ชนิด1

สงสัยกันหรือไม่ เค้าแบ่งชนิดข้าวกันยังไง

มือใหม่มือเก่า อ่านได้อ่านดีจ้า อ่านวนไปคะ

ข้าวมีกี่ชนิด2

จริงๆแล้วประเภท หรือ ชนิดของข้าวสาร

หากแบ่งแยกชนิดอย่างเป็นทางการโดยอ้างอิงจากมูลนิธิข้าวไทย

สามารถแบ่งชนิดของข้าวได้ คือ

แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในข้าว (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว)

แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว แบ่งตามความไวต่อช่วงแสง

แบ่งตามรูปร่างของเม็ดข้าว

แบ่งตามฤดูเพาะปลูกข้าว (นาปี หรือ นาปรัง)

ในที่นี้จะขอแบ่งเพื่อความเข้าใจง่าย

เราสามารถแบ่งชนิดของข้าวออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวมีกี่ชนิด3

ข้าวหอมมะลิ มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย
พันธุ์ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์กข.15

แต่ในปัจจุบันจะมีข้าวอีกชนิดที่คนทั่วไปเรียกว่าข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวหอมปทุมธานีจะมีความหอมคล้ายข้าวหอมมะลิแต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ

ซึ่งที่ขายตามท้องตลาดจะมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิแท้

ปัจจุบันทางรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวนาเน้นการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีมากกว่า

เพราะข้าวพันธุ์ปทุมธานีให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิ 105 และสามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี

ข้าวมีกี่ชนิด4

ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดีส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายคือ พันธุ์ กข. 6

นอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีพันธุ์ กข.10 พันธุ์ กข.4 พันธุ์สันป่าตองที่นิยมปลูก

แต่ราคาที่ขายจะต่ำกว่าพันธุ์ กข.6 (ประโยคนี้ย้ำกันหลายๆรอบ)

เพราะความสวย และความหอม ความอร่อยต่างกัน

ข้าวมีกี่ชนิด5

ข้าวขาว ข้าวขาวที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปมีหลายพันธุ์

เช่น ข้าวเสาไห้สระบุรี ข้าวกอเดียว ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองประทิว ฯลฯ

โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าข้าวขาวคือข้าวเสาไห้

จริงๆแล้วข้าวเสาไห้ก็คือข้าวชนิดหนึ่งของข้าวขาวนั่นเอง

ข้าวมีกี่ชนิด6

ข้าวเพื่อสุขภาพ ตัวอย่างของข้าวชนิดนี้ก็

เช่น ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสีนิล ข้าวมันปู ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ซึ่งข้าวพวกนี้จะเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสี

ข้าวที่ได้จึงยังคงคุณค่าของวิตามินและกากใยไว้สูง

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในหมู่คนรักสุขภาพ